Skip to main content

KOKYBĖS POLITIKA

UAB „DEFORTA“ PRADĖJUS SPECIALIZUOTIS KELMŲ NAIKINIMO PASLAUGŲ SRITYJE PAAIŠKĖJO NET KELETAS PROBLEMŲ, EGZISTUOJANČIŲ ŠIOJE VEIKOJE

Visų pirma – aplinkosauginė problema. Per metus sąvartynuose sukaupiama dešimtys tūkstančių tonų kelmų atliekų utilizavimui. Šių atliekų utilizavimas, pagal nustatytą tvarką, lemia didelius finansinius kaštus. Todėl, daugeliu atvejų, kelmų atliekos šalinamos nesilaikant nustatytos tvarkos: deginant (didinant oro taršos rodiklius) ar paliekant pamiškėse, šalia statomų objektų ir/arba užkasamos po žeme. Šios problemos mastas auga intensyviai vystant inžinerinę infrastruktūrą, komercinę, gyvenamąją statybą bei įsisavinant apleistus žemės ūkio paskirties žemių plotus.

UAB „DEFORTA“ ĮSIGIJUSI NAUJOS TECHNOLOGIJOS ĮRANGĄ PAKEITĖ KELMŲ IR KRŪMYNŲ NAIKINIMO SAMPRATĄ

Šios technologijos privalumas – jokių atliekų. Naujos technologijos miško augmenijos smulkintuvas susmulkina kelmus, jaunuolynus, sumedėjusią augmeniją, aukštą žolę, kartu su gruntu ir net nedideliais akmenimis, o susmulkinta mediena su paviršutiniu gruntu paliekama ir ilgainiui tampa natūralia trąša.

Privalumai:

 • Kelmų naikinimas atliekamas vietoje.
 • Nesugadinama miško paklotė ar žemė aplink kelmus.
 • Didelis darbo našumas.
 • Pasiekiamos net ir kebliausios vietovės.
 • Geriausias kainos ir kokybės santykis!

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „Deforta“ yra patikimai dirbanti ir nuolat plečianti savo veiklą įmonė, kuri teikia įvairias su miškininkyste ir karštovaizdžio tvarkymu susijusias paslaugas, genėja medžių šakas, gyvatvores, naikina miško augmeniją, krūmus ir kelmus.

Įmonė siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma efektyviai ir stengiamasi kuo labiau sumažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Patikrink išduotą ISO sertifikatą tarptautiniame sertifikatų registre https://www.iafcertsearch.org/

MISIJA

Šiuolaikinės technikos ir kompetetingo personalo pagalba tapti patraukliu ir profesionaliu verslo partneriu, orientuotu į aukštą paslaugų kokybę ir konkurencingas kainas.

VIZIJA

Būti patraukliu verslo partneriu, visapusiškai išmanančiu savo verslo sritį, bei naudojančiu šiuolaikinę techniką, teikiant aukščiausios kokybės paslaugas.

VERTYBĖS

 • Profesionalumas – kiekvienas darbuotojas yra savo srities specialistas.
 • Novatoriškumas – esame atviri ir imlūs naujovėms.
 • Lojalumas – darbuotojų lojalumas kuria klientų lojalumą.
 • Pozityvumas – neieškom priežasčių, o ieškom galimybių.
 • Komandiškumas – gera komanda – tai daug balsų su viena širdim.

TIKSLAI

 • Nuolat gerinti integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kiekvienais metais aukščiausiajai vadovybei ją peržiūrint.
 • Skirti ypatingą dėmesį klientų poreikių nustatymui ir jų lūkesčių bei reikalavimų patenkinimui.
 • Nuolat kelti atliekamų paslaugų kokybę investuojant į šiuolaikines technologijas ir įrengimus.
 • Suinteresuotoms šalims viešinti įmonės konkurencinius pranašums.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 • Pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus
 • Laikytis teisinių ir įmonės vidinių reikalavimų, reglamentuojančių įmonės veiklą.
 • Pasirinkti patikimus ir kokybę užtikrinančius tiekėjus ir subrangovus.

UAB „Deforta“ siekia būti aukščiausios kokybės paslaugas teikiančia įmone. Todėl nuolat stengiasi tobulinti integruotą vadybos sistemą, kartą per metus atlieka vadybos sistemos tikslų ir politikos analizę, prireikus ją atnaujina.